Diensten

Asbest analyse materiaal en/of stofmonsters

In het laboratorium worden dagelijks materiaal-, grond-, stof- en/of luchtmonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest of keramische vezels. De monsters kunnen door onze eigen koeriersdienst 's nachts bij onze opdrachtgevers worden opgehaald. Afhankelijk van spoed of geen spoed kunnen de monsters nog dezelfde dag of nacht geanalyseerd worden in ons laboratorium.

Asbest elektronen microscoop (SEM)

Détect Milieu Services B.V. beschikt over een eigen scanning elektronenmicroscoop (SEM) om u te voorzien van nauwkeurige uitslagen van analyses. De SEM wordt gebruikt om asbestvezels, keramische vezels en MMMF te identificeren. 

Asbestluchtmetingen

Het buitenlaboratorium, oftewel de buitendienst, bestaat uit mobiele laboratoria die dagelijks worden ingepland om eindcontroles uit te voeren en te analyseren. De luchtmetingen worden uitgevoerd om asbest-concentraties in de lucht te bepalen na bijvoorbeeld asbestverwijdering.

Met luchtbemonsteringspompen worden, door onze gekwalificeerde inspecteurs, luchtmonsters genomen op filters. Met een fase contrast microscoop kunnen op locatie (asbest)vezels op de filters onderzocht worden. Aan de hand van een aantal parameters kan de (asbest)vezelconcentratie in de lucht bepaald worden. De luchtmetingen worden uitgevoerd volgens de ISO14966, NEN2990, NEN2991 en de NEN2939.

Asbest risicometingen

Om de risico's van asbest(stof) in gebouwen objectief in kaart te kunnen brengen, wordt de NEN2991 gehanteerd. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze NEN-norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico's van het asbest. Deze onderzoeken worden verricht indien er een vermoeden is van een risicovolle asbesttoepassing. Bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen. Andere situaties waarbij dit onderzoek wordt ingezet, is na asbestcalamiteiten en branden. 

Détect Milieu Services B.V. is geaccrediteerd voor het nemen en analyseren van monsters conform de NEN2991. Dit zijn bijvoorbeeld lucht- en kleefmonsters. Met behulp van de Elektronen Microscoop worden de monsters op de aanwezigheid van gevaarlijke asbestvezels onderzocht.