Asbest

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam van in de natuur voorkomende mineralen en wordt gebruikt als naam voor toepassingen waarin deze mineralen zijn verwerkt. Als mineraal werd asbest gewonnen in dagbouw in landen als Zuid-Afrika, Canada en de voormalige Sovjet Unie. Het mineraal asbest is vooral in de jaren 50 tot eind jaren 80 veelvuldig gebruikt.

Waar(in) is asbest toegepast?

Het gebruik van asbest is door de vele gunstige eigenschappen nogal divers. Enkele voorbeelden zijn:

  • Vloerbedekking
  • Dakbedekking (golfplaten, dakleer, dunne looptegels)
  • Brandwerend plaatmateriaal
  • Isolatiemateriaal (hitte, elektriciteit)
  • Pakkingen
  • Slijtvaste materialen zoals rem- en frictiebekleding

In totaal zijn ongeveer 3500 toepassingen bekend, waarin vele variaties van asbestsoorten voor kunnen komen.

Wat zijn de gevaren van asbest?

Asbest bestaat uit hele kleine vezelbundels. Deze bundels breken niet gemakkelijk, maar kunnen wel gesplitst worden in kleinere bundels en losse vezels. Daardoor worden de vezels wel dunner, maar nauwelijks korter. De allerkleinste vezels zijn onzichtbaar voor het blote oog en kunnen in de longen verschillende ziekten veroorzaken.

Deze ziekten zijn onder andere:

  • Asbestose
  • Mesothelioom (buik- en longvlieskanker)
  • Longkanker

De ziekten zijn ongeneeslijk en de incubatietijd kan oplopen tot 50 jaar.