Kennis

Détect kan de onderstaande verrichten voor u verzorgen:

 • Eindcontrole na asbestsanering conform NEN 2990
 • Risicobeoordeling conform NEN 2991
 • Blootstelling onderzoek m.b.t. asbest-, keramische - en cristobaliet vezels
 • Omgevingsmetingen conform NEN 2939
 • Directie voering op asbest gerelateerde projecten
 • Project begeleiding asbest
 • Contra expertise
 • Materiaal of stofonderzoek m.b.t. asbest conform NEN 5896
 • Asbestanalyses conform ISO 14966, ISO 16000-27, NEN 2991, VDI 3877-1 en VDI 3492
 • Monitoring
 • Opstellen beheersplan
 • Opstellen plan van aanpak
 • Cr(VI) metingen en analyses (lucht- en stofmonsters)
 • Asbest analyse in water
 • Asbest analyse in poeder

 

Détect is geaccrediteerd voor de onderstaande verrichtingen:

 • NEN 2939, NEN 2990, NEN 2991, NEN 5896, ISO 14966, ISO 16000-27